Ile czasu ma Urząd skarbowy na zwrócenie nadpłaty?

biznesmen-wskazując-wykres-słupkowy_1098-2665

Już jest ten czas, gdy trzeba rozliczać PIT za 2016 rok. Urząd skarbowy też ma swoje terminy, jeśli chodzi o zwrot nadpłaty, która wykazana jest przez płatnika w rozliczeniu podatku dochodowego. Ma na to kwartał, a należną kwotę wysyła przelewem na rachunek bankowy, przekazem pocztowym, może być też w formie gotówki.

Konkretniej mówiąc, to Urząd skarbowy powinien zwracać nadpłatę, jaka wynika z rocznego rozliczenia podatku dochodowego, już w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia PiT-u. Mówią o tym przepisy, jak artykuł 77§ 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Termin mija z upływem dnia w ostatnim miesiącu, jaki odpowiada dniowi terminu. A jak jest tak, że nie ma takiego dnia w ostatnim miesiącu, to koniec terminu następuje w ostatnim dniu tego miesiąca. Najlepiej zobrazować to przykładem. Jak podatnik zeznanie podatkowe za 2016 rok złoży 31 marca 2017, to nadpłata powinna być mu zwrócona w czasie trzech miesięcy, a 30 czerwca 2017 jest ostatnim dniem, w którym to powinno zostać uregulowane.
firmowe-część-poprawa-komputer_1150-1393
Pamiętajmy jednak, że termin może się przesunąć, jak w upływa on w dni wolne od pracy: sobotę, niedziele czy świeto. W tej sytuacji ostatnim jest następny dzień po terminie lub po dniach wolnych. Warto też pamiętać, że termin nadpłaty może się wydłużyć przez dokonanie korekty rozliczenia. Taka korekta wynika najczęściej z weryfikacji zeznania podatkowego, która jest przeprowadzana przez Urząd skarbowy. Jeśli zostaną wykryte jakieś nieprawidłowości mogą być od razu poprawione przez urzędników lub podatnika.

Jednak US może nanieść poprawki jedynie w ograniczonym zakresie, jeśli występują błędy rachunkowe czy nieprawidłowości, jakie wynikają ze sporządzenia zeznania podatkowego niezgodnie z najważniejszymi wymogami formalnymi. To wszystko jest bardzo ważne, więc jak PIT-y 2017 warto o tym pamiętać. Nie tylko my mamy obowiązki, ale też Urząd skarbowy, więc powinniśmy to pamiętać, dzięki czemu będziemy egzekwować to, co nam się należy. I wszystko to zgodnie z prawem, z zachowaniem wszelkich najważniejszych procedur.

About

View all posts by