Dowiedz się jakim sposobem wypełnić pit 38

Rozliczenia PIT przez internet
Tylko jednostkowo i odrębnie od pozostałych dochodów wolno rozliczyć dochody ze zbytu papierów wartościowych, poza działalnością ekonomiczną, otrzymane w wiadomym roku kalendarzowym. Służy do tego PIT-38. Powinno się to uczynić do końca kwietnia kolejnego roku.
Jest to formularz, który zna wszelki inwestor giełdowy. PIT-38 jest przydzielony dla płacących podatki, którzy w roku fiskalnym otrzymali przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (np. akcji, obligacji), użyczonych papierów wartościowych. Mało popularna forma lokat zapewniająca przychody, gdy koszt np. akcji, bądź obligacji nie wzrosła, a spadła, oraz pochodnych instrumentów finansowych, oraz osiągnięć praw z nich powstających.

Dlaczego dobrze postawić na rozliczenia online

Rozliczenia online
Rok w rok każda osoba, która osiągnęła dochód przekraczający około trzech tysięcy złotych w ciągu dwunastu miesięcy, musi złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym. Niestety na lekcjach nikt nie uczy nas wypełniać PIT-ów, ani nie mówił nam, czym grozi niewywiązanie się z tego obowiązku.