Potwierdzenie wysłania PIT przez internet

time-for-math-2-1413737

Jak sprawdzić, czy PIT został poprawnie wysłany drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego? Czy należy zachować potwierdzenie wysłania PIT, a jeśli tak, to jak długo powinno się przechowywać takie potwierdzenie?

studying-economics-3-1483737Potwierdzenie poprawnego złożenia deklaracji podatkowej drogą elektroniczną stanowi Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Jest to dokument wydawany po zweryfikowaniu struktury logicznej, sprawdzeniu poprawności danych oraz autentyczności złożonych dokumentów, uzyskiwany poprzez system teleinformatyczny administracji podatkowej. UPO powinno być opatrzone podpisem elektronicznym, który stanowi elektroniczną pieczęć wystawcy, czyli Ministerstwa Finansów. UPO to jedyny dokument poświadczający wysłanie deklaracji przez internet. Takie potwierdzenie traktowane jest na równi z tradycyjnym stemplem urzędu i datownikiem czy potwierdzeniem nadania listu poleconego. Trzeba pamiętać, że do obowiązków podatnika nie należy jedynie złożenie deklaracji w terminie, ale także przechowywanie potwierdzenia jej nadania. Obowiązkiem składającego deklaracje jest przechowanie potwierdzeń przez minimum 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie, co jest istotne chociażby w przypadku kontroli. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) służy przede wszystkim dwóm celom: zapewnia integralność złożonych dokumentów oraz stanowi dowód i potwierdza termin ich złożenia.

Jeżeli chodzi o elektroniczne potwierdzenie nadania program e-Deklaracje zapewnia poświadczenie w postaci pliku PDF. W internecie znaleźć można jednak różne systemy do składania PIT-ów online, dlatego zanim skorzystamy z konkretnego, powinniśmy zweryfikować czy faktycznie otrzymamy UPO w formie PDF, czy na przykład tylko numer referencyjny. Numer referencyjny jest również ważny, ponieważ dzięki niemu możemy sprawdzić status złożonego dokumentu. Krótko mówiąc trzeba zweryfikować czy potwierdzenie nadania jest autentyczne. Warto wcześniej sprawdzić jak wygląda wzór prawidłowego formularza UPO.

About

View all posts by